Hala Sportowa

Przy ul. Staromiejskiej 64 mieści się zmodernizowana sala sportowa wraz z siłownią. Na terenie przyległym do obiektu znajduje się boisko sportowe oraz strzelnica łucznicza.