Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.

Adres: 
ul. gen. L. Okulickiego 10
57 - 100 Strzelin
Tel. 71 790 26 30