Aktualności

Regulamin konkursy "Zimowe zabawy na lodzie"

Regulamin konkurs: “Zimowe zabawy na lodowisku”
 
§1
Postanowienie Ogólne
 1. Organizatorem konkursu (dalej: Konkurs) jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. Z o.o., ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin. (dalej „Organizator”).
 2. Przedmiotem konkursu jest dodanie w komentarzu zdjęcia odpowiadającego na zadanie konkursowe “zdjęcie z jazdy na lodowisku w Strzelinie”
 3. Uczestnik konkursu dodaje zdjęcie, na którem znajduje się na lodowisku w Strzelinie w komentarzu pod postem konkursowym.
 4. Konkurs rozpoczyna się 04.02.2019r. o godz.08:00, a kończy 06.02.2019r. o godzinie 23:59.
 5. W konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat.
 6. Zwycięzcę kursu wyłania się na podstawie głosowania komisji. Zwycięzca musi dodać zdjęcie przedstawiające jego osobę na lodowisku w Strzelinie.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 godzin po zakończeniu konkursu poprzez dodanie komentarza gratulacyjnego pod postem konkursowym przez profil Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego.
 8. Nagrodą w konkursie jest darmowa wejściówka dla rodziny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) na lodowisko mieszczące się w Strzelinie. W ramach wejściówek zapewniony jest również sprzęt tj. łyżwy oraz kaski.
 9. Wyłoniony zwycięzca winien skontaktować się w wiadomości prywatnej z Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym za pośrednictwem portalu Facebook oraz odebrać nagrodę w kasach Aquaparku Granit nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem i nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany w żaden sposób przez żadną z platform społecznościowych.
 
§2
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator, tj. Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. Z o. o.,
  ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin.
 2. Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu: - umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu) - organizowania i przeprowadzania konkursów oraz dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – to nasz prawnie uzasadniony interes) - spełnienia obowiązków prawnych przez administratora, a w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po tym czasie administrator będzie przetwarzał dane osobowe zwycięzców dla celów rozliczeniowych – przez okres przewidziany prawem lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile wystąpi taki obowiązek).
 4. Informujemy, że odbiorcą danych osobowych uczestników mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora oraz zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi w zakresie usług zleconych, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych będzie niezgodne z RODO.
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.
 
 

Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele

Recepcja OWS czynna w miesiącu lutym :  sobota – niedziela od  godz. 8.00 – do godz. 20.00

Aktualny telefon numery:  723 270 723

717902630 oraz 664986922.

Zapraszamy!

 

KOMUNIKAT

UWAGA!!

CZWARTA KOLEJKA II LIGI ZOSTAŁA PRZENIESIONA Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 R. NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2016 R. ( NIEDZIELA). POCZĄTEKO KOLEJKI O GODZ. 13.00, KOLEJNOŚC SPOTKAŃ BEZ ZMIAN.

RÓWNOCZEŚNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DRUŻYNY DO UDZIAŁU W TURNIEJU PILKI NOŻNEJ WOSP 2016 ROKU.

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W SALI GIMNAZJUM NR 2 W DNIU 9 STYCZNIA 2016 ROKU OD GODZ. 9.00 DO 17.00. WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁATA „CEGIEŁKI” MINIMUM 200 PLN.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO DNIA 5 STYCZNIA 2016 R. POD NR 609945072, 604927225 LUB W SEKRETARIACIE OSIR.

BARBARA SZCZEPOCKA

Halowa Piłka Nożna

ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
05.12.2015r ( sobota )  - godz. 14.00   - I LIGA
06.12.2015r ( niedziela) - GODZ. 13.00 - II LIGA

Terminarz I Liga

Terminarz II Liga